Cách tra cứu UPS Tracking

Có nhiều cách để theo dõi lô hàng của bạn bằng cách sử dụng các công cụ theo dõi của UPS như: tracking trên website UPS, tracking qua ứng dụng điện thoại,…​Lưu ý: Để có thể theo dõi lô hàng thì trước hết quý khách phải có số vận đơn (Airway Bill) Cách đơn giản […]

Cách tra cứu TNT Tracking

Cách đơn giản nhất là : Tra cứu qua website TNT Express 1/ Truy cập đường link tracking của hãng TNT Express: https://www.tnt.com/express/vi_vn/site/shipping-tools/tracking.html

Cách tra cứu DHL Tracking

Có nhiều cách để theo dõi lô hàng của bạn bằng cách sử dụng các công cụ theo dõi của DHL như: tracking trên website DHL, tracking qua ứng dụng điện thoại, qua công cụ DHL eTrack…​Lưu ý: Để có thể theo dõi lô hàng thì trước hết quý khách phải có số vận đơn […]

Scroll Up